Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας ιστοσελίδων (Master thesis)

Πήχας, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Internet
Website
Quality of service (Computer networks)
Keywords: Ποιότητα ιστοσελίδων,Ικανοποίηση χρηστών,Αξιολόγηση ιστοσελίδων με πολλαπλά κριτήρια,Website quality,Customer satisfaction,Multiple criteria analysis,User satisfaction
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6520
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.935
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0516ΔΠΘ_ΠΗΧΑΣ.Α-ΜΔ2692.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής27.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6520
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.935
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons