Προσομοίωση διαδικασιών εργοτάξιου (Master thesis)

Σέρογλου, Δημήτριος-Κάρλ-Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Project management
Keywords: Προσομοίωση,Προγραμματισμός πόρων,Διαχείριση έργου,Simulation,Resource scheduling,Project management,Stroboscope,Projektsteuerrung
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5296
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0517ΔΠΘ_ΣΕΡΟΓΛΟΥ.Α-ΜΔ2693.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής26.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5296
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons