Προβληματισμοί για την ολοκληρωμένη διαχείριση διασυνοριακών ποταμών (Master thesis)

Φιλιππέλη, Σοφία

Alternative title / Subtitle: η περίπτωση του ποταμού Vardar/Αξιού
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Water management
Water resources management--Greece
Keywords: Αξιός,Λεκάνη απορροής,Διασυνοριακή διαχείριση υδάτων,Ολοκληρωμένη διαχείριση,Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,Παγκόσμια Τράπεζα,Vardar,Axios,River basin,Transboundary water management,Integrated management,United Nations Organization,World Bank
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5324
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0518ΔΠΘ_ΦΙΛΙΠΠΕΛΗ.Σ-ΔΜ2694.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής23.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6522
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5324
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons