Εφαρμογή ασαφών συμπερασματικών συστημάτων για τον ορθολογικό προσδιορισμό σήμανσης (Master thesis)

Πινίδης, Παναγιώτης

Alternative title / Subtitle: εφαρμογή στο Δήμο Ελλησπόντου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Fuzzy logic
Signs and signboards--Greece
Traffic police--Greece
Keywords: Τροχαία,Ορθολογική σήμανση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2837
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0519ΔΠΘ_ ΠΙΝΙΔΗΣ.Π-ΜΔ2695.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής31.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2837
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons