Η συμβολή της επιχειρηματικής ηθικής στα προγράμματα διοίκησης ολικής ποιότητας για τους σκοπούς της βιώσιμης ανάπτυξης (Master thesis)

Ντούφα, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Total quality management
Business ethics
Keywords: Επιχειρησιακή ηθική,Διοίκηση ολικής ποιότητας,Βιώσιμη ανάπτυξη,Συστημική θεωρία,Θεωρία των ενδιαφερόμενων ομάδων,Business ethics,Total quality management,Sustainable development,Systems theory,Ccorporate social responsibility,Stakeholders theory
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4358
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0521ΔΠΘ_ΝΤΟΥΓΑ.Χ-ΜΔ2697.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής27.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4358
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons