Χαρακτηριστικά ποιότητας ζωής ενηλίκων ρομά που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης (Master thesis)

Γιωτοπούλου, Θεοχαρούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Quality of life
Socially vulnerable groups
Healthy eating
Keywords: Ποιότητα ζωής,Εκπαίδευση,Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6534
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1278
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01896.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία23.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6534
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1278
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons