Παρουσίαση και ανάλυση της εταιρίας με την επωνυμία "Εγνατία οδός Α.Ε." ως τεχνικό σύστημα (Master thesis)

Ξανθοπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Highway engineering--Greece
Roads--Design and construction--Greece
Keywords: Συστημική θεωρία,Τεχνικό σύστημα,Εγνατία οδός Α.Ε.,Περιβάλλον,Ανταγωνιστικότητα,Οδική υποδομή,Αυτοκινητόδρομος,Πόροι,Διαχείριση πληροφορίας,Παρατηρητήριο,Σύστημα δεικτών,Επιδράσεις,Καινοτομία,Εταιρική γνώση,Systemic theory,Technical system,Egnatia odos A.E.,Environment,Competitiveness,Road infrastructure,Motorway,Resources,Information management,Observatory,System of indices,Impacts,Innovation,Corporate knowledge
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6535
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6532
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0522ΔΠΘ_ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.Ε-ΜΔ2698.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής24.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6535
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6532
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons