Αξιολόγηση παρεμβατικού προγράμματος <<αγωγής υγείας>>ως προς τη διαχείριση βάρους υπέρβαρων μαθητών/τριών γυμνασίου (Master thesis)

Μανιουδάκη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Health education
Obesity in children--Prevention
Physical activity
Keywords: Αγωγή υγείας,Παχυσαρκία,Υπέρβαρος μαθητής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.446
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01897.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.446
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons