Η επίδραση ενός προγράμματος φυσικής δραστηριότητας στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής σε ενήλικα άτομα με νοητική καθυστέρηση (Master thesis)

Ασκοξυλάκης, Βαρδής

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Mental retardation
Physical activity
Quality of life
Keywords: Νοητική υστέρηση,Φυσική δραστηριότητα,Ποιότητα ζωής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6960
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01900.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία21.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6541
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6960
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons