Προσομοίωση γραμμών παραγωγής (Master thesis)

Κυριακίδης, Θεμιστοκλής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Assembly-line production
Keywords: Διαφορετικά μοντέλα προϊόντος,Εξισορρόπηση γραμμής συναρμολόγησης,Σταθμός εργασίας,Γραμμή παραγωγής,Mixed model,Assembly line balancing,Workstation,Line,Make-to-order policy
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.396
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0524ΔΠΘ_ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ.Θ-ΜΔ2700.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής23.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6547
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.396
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons