Μεταβολές στη νευρομυϊκή λειτουργία με την εκτέλεση δύο προγραμμάτων άσκησης με βάρη για την πρόκληση μυϊκής υπερτροφίας (Master thesis)

Συρίβλης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Muscle performance
Lactate
Weight training
Keywords: Μυϊκή απόδοση,Άσκηση με βάρη,Γαλακτικό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6548
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3757
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01904.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία13.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6548
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3757
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons