Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος άσκησης σε δείκτες παχυσαρκίας,παραμέτρους της φυσικής κατάστασης και στις σχολικές επιδόσεις μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Ράντου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity--Prevention
Health education
School performance
Keywords: Παχυσαρκία,Αγωγή υγείας,Φυσική κατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6551
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1098
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01905.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία13.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6551
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1098
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons