Διερεύνηση της συμβολής των συγκοινωνιακών υποδομών στην οικονομική ανάπτυξη και στην οργάνωση του χώρου (Master thesis)

Κωτσώνας, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Transport infrastructure
Keywords: Διερεύνηση,Συγκοινωνιακές υποδομές,Οικονομική ανάπτυξη,Οργάνωση του χώρου,Study,Transport infrastructures,Economic development,Organization of space
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7138
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0526ΔΠΘ_ΚΩΤΣΟΝΑΣ.Α-ΜΔ2702.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής22.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7138
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons