Μελέτη της δια-ημισφαιρικής αναστολής του κινητικού φλοιού κατά τη διάρκεια εκούσιων κινήσεων και νοερής απεικόνισης τη κίνησης με την εφαρμογή του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού (Master thesis)

Καράκη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Motor control
Motor evoked potentials
Keywords: Κινητικός έλεγχος,Κινητικά προκαλούμενα δυναμικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3017
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01909.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία13.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6557
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3017
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons