Η επίδραση ενός προγράμματος άσκησης παράλληλα με θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης σε ασθενείες με νόσο pompe (Master thesis)

Δημόπουλος, Φίλιππος-Οδυσσέας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Muscle strength
Skeletal muscle
Glucosidases--Synthesis
Keywords: Μυϊκή δύναμη,Δυσλειτουργία μυών,Πρόγραμμα άσκησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1111
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01910.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία12.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1111
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons