Η σχέση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες με τα επίπεδα γενικής υγείας σε εργαζόμενους σε ιδιωτικά γυμναστήρια (Master thesis)

Γεωργίου, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Burn out (Psychology)
Private gyms
Work stress
Keywords: Επαγγελματική εξουθένωση,Γυμναστήρια,Στρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4705
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01911.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία28.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4705
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons