Η επίδραση ενός μουσικοκινητικού προγράμματος στη ρυθμική ικανότητα ατόμων με ελαφρά νοητική υστέρηση (Master thesis)

Τσούμας, Ευθύμιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Music
Rhythmical ability
Mental retardation
Keywords: Μουσική,Ρυθμική ικανότητα,Νοητική υστέρηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6563
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1649
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01913.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία19.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6563
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1649
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons