Συγκριτική μελέτη μεταξύ αθλητών και μη αθλητών μαθητών ως προς την αντίληψη τους για την ποιότητα ζωής τους (Master thesis)

Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Quality of life
Physical education
Keywords: Ποιότητα ζωής,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6564
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2839
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01914.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία21.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6564
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2839
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons