Διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών των καθηγητών φυσικής αγωγής ως προς την προαγωγή ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής μέσω της σχολικής φυσικής αγωγής (Master thesis)

Καβρουλάκη, Νεκταρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical education
Active lifestyle
Keywords: Φυσική αγωγή,Δραστήριος τρόπος ζωής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6566
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7089
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01916.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία27.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6566
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7089
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons