Η επίδραση της ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα της φυσικής αγωγής στη λειτουργική ικανότητα παιδιών και ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση (Master thesis)

Πολίτη, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Mental retardation
Physical education
Exercise program
Keywords: Νοητική υστέρηση,Φυσική αγωγή,Πρόγραμμα άσκησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6567
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8356
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01917.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία22.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6567
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8356
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons