Η διδακτική εφαρμογή του γνωστικού συμπεριφοριστικού δράματος στην βελτίωση των αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών παιδιών με έντονες συναισθηματικές διαταραχές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού (Master thesis)

Μπέλλα, Μαρία

Alternative title / Subtitle: Ανάλυση μιας ατομικής περίπτωσης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Emotional disorders
Autism in children--Alternative treatment
Social behavior
Keywords: Συναισθηματικές διαταραχές,Αυτισμός,Κοινωνική συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6568
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3827
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01918.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6568
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3827
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons