Η επίδραση των αθλητικών υποδομών στην επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση καθηγητών/τριών φυσικής αγωγής ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων (Master thesis)

Κρούπης, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Job satisfaction
Burn out (Psychology)
Physical education
Keywords: Επαγγελματική ικανοποίηση,Εξουθένωση,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6569
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8856
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01919.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία23.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6569
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8856
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons