Η επίδραση της προθέρμανσης των εισπνευστικών μυών στην απόδοση και τη μέγιστη εισπνευστική μυϊκή δύναμη εφήβων κολυμβητών (Master thesis)

Εποιμενίδου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Warm up
Inspiratory strength
Swimming
Keywords: Κολυμβητής,Προθέρμανση,Εισπνευστική δύναμη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2528
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01920.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία28.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6570
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2528
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons