Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής,του φόβου πτώσης και της φυσικής δραστηριότητας ατόμων τρίτης ηλικίας με κατάγματα ισχίου μετά από πτώση (Master thesis)

Τσίγγανου, Ευδοκία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Falls (Accidents) in old age
Quality of life
Physical activity
Keywords: Πτώση,Τρίτη ηλικία,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6572
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1126
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01922.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία20.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6572
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1126
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons