Η ανίχνευση του μηχανισμού που βελτιώνει την απόδοση στο άθλημα της αντοχής έπειτα από ενδυνάμωση αναπνευστικών μυών σε παιδιά ηλικίας 11-13 ετών (Master thesis)

Μυλωνάς, Σπυρίδων

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Respiratory muscles
Developmental age
Endurance sports
Keywords: Αναπνευστικοί μύες,Αναπτυξιακή ηλικία,Αντοχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6577
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6760
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01971.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6577
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6760
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons