Μεταβολές στη σύσταση σώματος και σε παραμέτρους της φυσικής κατάστασης και της τεχνικής σε ποδοσφαιριστές ακαδημιών ποδοσφαίρου κατά τη μεταβατική περίοδο (Master thesis)

Σιγάλας, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Football
Physical fitness
Technique
Keywords: Ποδόσφαιρο,Φυσική κατάσταση,Τεχνική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3571
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01972.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία13.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3571
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons