Πρόβλεψη επανάληψης συμμετοχής σε προγράμματα αθλητισμού αναψυχής μέσω της ικανοποίησης του πελατειακού τους δυναμικού (Master thesis)

Τσίγκου, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Training services
Recreational use
Evaluation
Keywords: Υπηρεσίες άσκησης,Αξιολόγηση,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6583
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6787
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01976.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6583
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6787
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons