Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου (Master thesis)

Κουνάκης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Hospitals--Greece
Keywords: Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου,Αξιολόγηση,Ικανοποίηση χρήστη,Hospital information system,Evaluation,User satisfaction
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6589
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2834
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0528ΔΠΘ_ΚΟΥΝΑΚΗΣ.Κ-ΜΔ2704.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής47.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6589
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2834
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons