Πολυκριτήριος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής σε συστήματα παραγωγής job-shop (Master thesis)

Κουτσουβάλης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Production scheduling
Job shops
Keywords: Χρονοπρογραμματισμός,Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής,Σχεδιασμός παραγωγής,Σύστημα παραγωγής κατά παραγγελία,Προσομοίωση,Βελτιστοποίηση,Κανόνες δρομολόγησης,Νευρωνικά δίκτυα,Μεταμοντέλα,Στατιστική ανάλυση,Scheduling,Dynamic job-shop scheduling,Job-shop production system,Simulation,Optimization,Dispatch rules,Neural networks,Statistical analysis,metamodels
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6596
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8547
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0529ΔΠΘ_ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΛΗΣ.Γ-ΜΔ2705.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής40.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6596
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8547
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons