Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου : μετά 47 πινάκων και 312 εικόνων εν τω κειμένω (Book)

Τσούντας, Χρήστος, 1857-1934

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Excavations (Archaeology)--Greece--Dimini Site
Excavations (Archaeology)--Greece--Sesclo
Art, Ancient--Greece
DF221.T4 T75 1909
Keywords: Θεσσαλία,Διμήνι (Μαγνησία),Σέσκλο (Μαγνησία),Αρχαιότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6598
Publisher: Τύποις Π. Δ. Σακελαρίου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00724##.pdf178.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6598
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons