Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων θερμικής προστασίας του δώματος κτιριακών κατασκευών με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής (Master thesis)

Δημητρίου, Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Ecological houses
Sustainable buildings
Keywords: Δώμα,Σύστημα θερμικής προστασίας,Συστημική προσέγγιση,Περιβαλλοντικό αντίκτυπο,Ανάλυση κύκλου ζωής,Flat roof,Thermal system,Systemic approach,Environmental load,Life cycle analysis
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6603
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7535
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0531ΔΠΘ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Μ-ΜΔ2707.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής24.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6603
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons