Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων (Master thesis)

Ελευθεριάδης, Λεωνίδας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Earthquake resistant design--Evaluation
Earthquake engineering
Keywords: Αποτίμηση σεισμικής ικανότητα,Σεισμική μηχανική,Αντισεισμικός σχεδιασμός,Σεισμική αποτίμηση κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6605
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7837
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0371ΔΠΘ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ.Λ-Μ2546.pdf26.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6605
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7837
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons