Μαθηματικά μοντέλα σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών ωπλισμένου [sic] σκυροδέματος με χρήση της μεθόδου της ασαφούς γραμμικής παλινδρόμησης (Master thesis)

Τζούρα, Ευφροσύνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Earthquake resistant design--Mathematical models
Regression analysis--Mathematical models
Keywords: Αντισεισμικός σχεδιασμός,Δομικές κατασκευές,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Μαθηματικά μοντέλα,Γραμμική παλινδρόμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6608
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1736
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0347ΔΠΘ_ΤΖΟΥΡΑ.Ε-Μ2522.pdf37.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6608
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1736
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons