Τρία έτη διακυβερνήσεως του κ. Ιωάννου Μεταξά, 1936-1939 (Book)

Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--Politics and government--1935-1967
DF849.T75 1939
Keywords: Ελλάδα,Πολιτική,Διακυβέρνηση,Μεταξάς, Ιωάννης Π. , 1871-1941
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6611
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5274
Publisher: Τύποις "Πυρσού"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00946##.pdf239.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6611
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5274
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons