Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του επιπέδου φυσικής κατάστασης και αυτοαντίληψης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Master thesis)

Δημητρίου, Καλλιόπη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Special needs education
Physical condition
Self-perception
Keywords: Μαθησιακές δυσκολίες,Φυσική κατάσταση,Αυτοαντίληψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3698
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02027.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία19.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6614
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3698
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons