Συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικής πίστης και συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Διαννή, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Religious faith
Recreation
Sport activities
Keywords: Θρησκευτική πίστη,Αθλητισμός,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6617
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4809
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02028.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία27.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6617
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4809
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons