Η ιστορική εξέλιξη της κωπηλασίας στην σύγχρονη Ελλάδα (Master thesis)

Βαμβακίτου, Σταυρούλα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Rowing
Historical evolution
Keywords: Κωπηλασία,Ιστορική εξέλιξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6621
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2621
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02029.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία84.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6621
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2621
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons