Η επίδραση της διάρθρωσης της αντιθετικής μεθόδου προπόνησης με χαμηλό και υπομέγιστο φορτίο στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα (Master thesis)

Γρατσωνίδης, Αστέριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Jumping ability
Strength training
Keywords: Αλτική ικανότητα,Προπόνηση ενδυνάμωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7672
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02030.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία17.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7672
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons