Μελέτη - εφαρμογή της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας (Master thesis)

Γιουβανέζας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Renewable energy sources--Government policy--Greece
Renewable energy policy
Energy resources
Keywords: Αποκεντρωμένη παραγωγή,Μοντέρνο χαρτοφυλάκιο,Βέλτιστο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο,Αποδοτικό όριο,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Υπόδειγμα μέσου διακύμανσης,Μαζική εξατομίκευση,Decentralised production,Modern portfolio,Optimum energy portfolio,Efficient frontier,Markowitz,Renewable energy,Mean-variance theory,Mass customization
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7879
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0532ΔΠΘ_ΓΙΟΥΒΑΝΕΖΑΣ.Ι-ΜΔ2708.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής19.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6632
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7879
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons