Αναερόβια συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείου με περίσσεια ιλύ από βιολογικό καθαρισμό (Master thesis)

Δούρβας, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Waste water
Olive oil mills--Greece
Factory and trade waste--Management--Greece
Keywords: Αναερόβια χώνευση,Υγρά απόβλητα ελαιουργείου,Παραγωγή βιοαερίου,Αντιδραστήρας CSTR,Anaerobic digestion,Olive mill waste (OMW),Biogas production,CST reactor
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5207
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0533ΔΠΘ_ΔΟΥΒΡΑΣ.Α-ΜΔ2709.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής33.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6633
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5207
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons