Ενεργειακή διαχείριση συστημάτων αθλητικού κέντρου. Περίπτωση κλειστού κολυμβητηρίου Ξάνθης (Master thesis)

Ηλιάδου, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Energy management
Public buildings--Energy conservation--Greece
Keywords: Οικονομοτεχνική μελέτη,Κολυμβητήριο,Θέρμανση πισίνας,Ηλιακοί συλλέκτες,Κάλυμμα πισίνας,Συμβατικό σύστημα,Περιορισμός όγκου νερού,Ανηγμένος δείκτης απόδοσης (NPI),Πολυκριτηριακή ανάλυση,Βιωσιμότητα,Feasibility study,Sports swimming pool,Pool heating,Solar collectors,Pool cover,Conventional system,Water volume reduction,Normalized performance indicator,Multicriteria analysis,Sustainability
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6634
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2087
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0534ΔΠΘ_ΗΛΙΑΔΟΥ.Π-ΜΔ2710.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής19.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6634
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2087
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons