Εξέταση λύσης για την κατεργασία όξινων νερών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την ασφαλή περιβαλλοντική τους διάθεση (Master thesis)

Ζαλούμη, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Acid mine drainage
Acid mine drainage--Purification
Water treatment
Keywords: Συστημική προσέγγιση,Όξινη απορροή μεταλλείων,Κατεργασία νερών μεταλλείου,Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου,Acid mine drainage,Water treatment plant,Systemic approach,Stratoni mining facilities
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7922
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0535ΔΠΘ_ΖΑΛΟΥΜΗ.Δ-ΜΔ2711.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής26.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7922
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons