Σχεδιασμός ασφαλών δικτύων υπολογιστών. Όφελος και κόστος (Master thesis)

Δρακάτος, Κωνσταντίνος

Alternative title / Subtitle: (μια συστημική προσέγγιση)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Computer networks
Computer networks--Access control--Greece
Internet--Safety measures--Greece
Keywords: Δίκτυα υπολογιστών,Internet
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6636
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6492
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0536ΔΠΘ_ΔΡΑΚΑΤΟΣ.Κ-ΜΔ2712.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής77.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6636
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6492
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons