Χρήση πλατφόρμας e-mobility σε εφαρμογές υπηρεσιών υγείας (Master thesis)

Κίτσου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Human services
Health care system
Total quality management in human services
Keywords: Τεχνολογική πλατφόρμα eMobility,Ασύρματα δίκτυα,Κινητές και ασύρματες επικοινωνίες,"Έξυπνα" ενδύματα,WPAN/WBANs,Παρακολούθηση υγείας,Ιατρικοί αισθητήρες,Φυσιολογικά στοιχεία,Ποιότητα υπηρεσιών υγείας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6637
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.857
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0537ΔΠΘ_ΚΙΤΣΟΥ.Α2713.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής55.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6637
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.857
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons