Ανάπτυξη διαδικασιών διοίκησης ολικής ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου (Master thesis)

Κιλιγκαρίδου, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Total quality management
Aluminium industry
Keywords: Ποιότητα,Διοίκηση ολικής ποιότητας,Συνεχής βελτίωση,Διέλαση αλουμινίου,Quality,Total quality management,Continuous improvement,Aluminum extrusion
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6638
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3085
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0538ΔΠΘ_ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ.Δ-ΜΔ2714.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής38.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6638
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3085
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons