Πολυκριτήρια μέθοδος για την επιλογή υπεργολάβου σε μια βιομηχανική επιχείρηση. Η περίπτωση ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ (Master thesis)

Τσαλιάνης, Γρηγόριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Industrial management--Case studies
Industrial enterprises
Keywords: Βιομηχανική επιχείρηση,Βιομηχανικό management
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6639
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7636
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0539ΔΠΘ_ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ.Γ-ΜΔ2715.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής39.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6639
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7636
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons