Προσδιορισμός και ανάλυση παραγόντων που επιδρούν στην αξιοπιστία μιας ανεμογεννήτριας μέσω συστημικής ανάλυσης (Master thesis)

Πίτσα, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Renewable energy sources
Wind turbines
Keywords: Ανεμογεννήτρια,Αιολικό πάρκο,Αξιοπιστία,Διαθεσιμότητα,Ανάλυση δένδρου βλαβών,Wind turbine,Wind park,Reriability,Availability,Fault tree analysis
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6641
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3000
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0541ΔΠΘ_ΠΙΤΣΑ.Δ-ΜΔ2717.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής20.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6641
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3000
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons