Η παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού (Master thesis)

Μάγκου, Αικατερίνη-Ευρώπη

Alternative title / Subtitle: Μία (συστηματική) ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Developmental disorder
Motor coordination
Keywords: Αναπτυξιακή διαταραχή,Κινητικός συντονισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6021
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01990.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία22.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6021
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons