Η επίδραση της ταχύτητας εκτέλεσης των επαναλήψεων στις ορμονικές ανταποκρίσεις σε πρωτόκολλο μυϊκής υπερτροφίας (Master thesis)

Τσούκος, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Muscle hypertrophy
Hormones
Keywords: Μυϊκή υπερτροφία,Ορμόνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9032
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01991.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9032
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons