Σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη (Master thesis)

Υποφάντη, Μαρία

Alternative title / Subtitle: Ο ρόλος της προσωπικότητας και των στάσεων μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικονωνίας (ΤΠΕ)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Digital educational environment
Information technology
Distance education
Keywords: Τεχνολογίες πληροφορίας,Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον,Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1474
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01993.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία38.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1474
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons